Wynajem kamer termowizyjnych

Instytut CON-LEX prowadzi  wynajem najwyższej jakości kamer termowizyjnych marki Flir:

  • FLIR T335 
  • FLIR E 60bx 
  • Flir b60 
  • Flir E 50bx 

Kamery termowizyjne posiadają szeroki zakres zastosowań m.in.:

Lokalizacja miejsc strat ciepła w domach i mieszkaniach

Używając kamery termowizyjnej można precyzyjnie zlokalizować miejsca w konstrukcji budynku przez które ucieka ciepło. W szybki i skuteczny sposób można wskazać miejsca, w których występują niskie temperatury na powierzchniach ścian, stropów, dachów czy podłóg. 

Precyzyjne wykrywanie i  lokalizacja wycieków wewnątrz ścian, stropów, dachów i podłóg

Kamera termowizyjna pozwala zlokalizować miejsca wycieków oraz nieszczelności instalacji, które są wewnątrz przegród budowlanych np.: pozwala precyzyjnie zlokalizować wyciek z instalacji ogrzewania podłogowego .

Kontrola instalacji elektrycznych

Badania termowizyjne to najlepsza metoda okresowej kontroli  sieci elektrycznej i elektroenergetycznej. Kamera termowizyjne obrazuje i lokalizuje nam miejsca już najmniejszych przegrzewach, które są zaczątkami późniejszych awarii. 

Główne korzyści wynikające z wykorzystania kamer termowizyjnych to:

  • wykrycie błędów wykonania obiektów, których wyeliminowanie na wczesnym etapie znacznie redukuje koszty zmian, niż gdyby zostały one wykryte po zakończeniu inwestycji.
  • redukcja kosztów zużycia energii poprzez identyfikację miejsc błędnej izolacji
  • prewencja wypadków i kosztów z nimi związanych, wynikłych z zużycia / wad urządzeń elektrycznych
  • bardzo precyzyjna lokalizacja wad instalacyjnych

Modele oraz parametry kamer termowizyjnych 

Kontakt:

Pracownia Badań Termowizyjnych
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
ul. Mokra 2, 26-600 Radom
tel/fax: 48 385 11 15, kom. 501 077 646
www.conlex.pl, e-mail: termowizja@conlex.pl