Termowizja

Instytut Wykonuje badania termowizyjne dla domów jednorodzinnych oraz dla budynków usługowych, przemysłowych, użyteczności publicznej i innych. 

Ponadto przeprowadza badania wszelkich urządzeń elektrycznych oraz odcinków rur ciepłowniczych (magistrale itp.) 

Zastosowanie termowizji:

 • wykrywanie błędów w izolacji cieplnej budynków i budowli, miejsc ucieczki ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania 
 • wykrywanie zawilgoceń, błędów w izolacji cieplnej urządzeń chłodniczych, lokalizacji miejsc pęknięć sieci grzewczej i wodociągowej 
 • wykrywanie pęknięć i niejednorodności materiałów 
 • wykrywanie mostów cieplnych w izolacji pieców elektrycznych, punktów przegrzania z powodu uszkodzeń izolacji pieców komorowych, pieców przelotowych, suszarni, kotłów i rurociągów 
 • badanie nagrzewania się opon samochodowych na stanowiskach próbnych i w ruchu 
 • badanie silników spalinowych i turbin 
 • badanie obwodów elektronicznych w celu określenia rozpływu ciepła oraz oceny jakości schłodzenia podzespołów 
 • badanie środowiskowe, wykrywanie samozapłonów hałd węglowych, składowisk śmieci, silosów, lokalizacja skażeń cieplnych wód i gruntów 
 • nadzór pracy i wykrywania punktów przegrzania maszyn i urządzeń wirujących, łożysk, przekładni, wałów, sprzęgieł, pasków napędowych, łańcuchów, transporterów, kompresorów, pomp 
 • wykrywanie punktów przegrzania w urządzeniach i instalacjach elektrycznych, jak np. bezpieczników, styków, łączników, linii napowietrznych i kablowych, podstacji, transformatorów, tyrystorów, silników, izolatorów, obwodów elektrycznych 
 • diagnostyka medyczna – lokalizacja miejsc na ciele człowieka o podwyższonej temperaturze lub o asymetrycznym jej rozkładzie (onkologia, reumatologia, ginekologia, okulistyka) 

Główne zadania termowizji:

 • Kontrola rzeczywistego stanu technicznego budynku 

Termowizja pozwala:

 • na ocenę, w jakim stopniu potrzebny jest remont budynku
 • odpowiedzieć na pytanie: „Gdzie budynek traci więcej ciepła i ile razy mniej będzie tracił po ewentualnym remoncie”
 • zlokalizować miejsca, które ukrywają pod tynkiem zamurowane okna, wyloty kominów wentylacyjnych, czy brak lub niewłaściwe ułożenie izolacji termicznej

Kontrola efektywności energetycznej nieruchomości przed zakupem 

Chcąc mądrze kupić nieruchomość warto sprawdzić, czy i jak została wykonana izolacja termiczna, czy stolarka i jej montaż są właściwej jakości, czy nie zostały zamalowane lub wyczyszczone grzyby i pleśnie, czy koszty ogrzewania nie okażą się zbyt wysokie. W tym celu warto wykonać badanie termowizyjne i certyfikat lub audyt energetyczny

Przeciwpożarowa kontrola instalacji elektrycznej 

Za pomocą kamery termowizyjnej możliwe jest bezdotykowe sprawdzenie instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu można uniknąć poważnych awarii, nadmiernych strat energii i w najgorszym wypadku pożaru. Ta usługa często konieczna jest do uzyskania polisy ubezpieczenia budynku i ruchomości znajdujących się w jego wnętrzu. 

Lokalizacja przebiegu lub wycieku z rur instalacji wodnej i CO 

Kamera termowizyjna pozwoli nam zbadać, czy instalacja grzewcza budynku działa prawidłowo, czy jest uszkodzona. Możliwe jest zlokalizowanie wycieku z rur instalacji wodnej i CO. Pomiar termowizyjny przebiegu instalacji wodnej pozwala uniknąć przykrych konsekwencji jej uszkodzenia. Na przykład, przy montażu półki lub telewizora na ścianie, czy też listwy progowej na podłodze.

Kontrola jakości montażu oraz produkcji stolarki okiennej i drzwiowej 

Badania termowizyjne stolarki okiennej i drzwiowej pozwalają sprawdzić, czy ich ramy są poprawnie osadzone na ościeżach. Kontrola może wykazać nieszczelności wynikające z niewłaściwego montażu. Ważnym parametrem okna jest także poziom strat ciepła przez pakiet szybowy. Możliwe jest sprawdzenie wartości współczynnika przenika ciepła U i porównanie go z wielkością podaną przez producenta. Zdarza się, że nawet nowe okna nie spełniają norm budowlanych. W celu potwierdzenia defektu i skorzystania z gwarancji konieczne jest wykonanie pomiaru termowizyjnego.

Kontrola wykonanych prac ociepleniowych 

Sprawdzenie, czy wydane fundusze na inwestycje są warte jakości wykonanych prac to naturalny interes Inwestora, a także świadomych dobrych wykonawców. Inwestor po tradycyjnym odbiorze wizualnym prac może zatrzymać część wynagrodzenia na okres na przykład 1 roku, aby po weryfikacji termowizyjnej w pierwszym sezonie grzewczym po ociepleniu mieć możliwość reagowania na ewentualne usterki. 

Pomiary termowizyjne urządzeń i procesów przemysłowych 

Przegrzewające się silniki elektryczne, łożyska czy inne elementy urządzeń mogą w krótkim czasie ulec awarii i spowodować kosztowne przestoje produkcji oraz niezaplanowane naprawy.

Badania termowizyjne wykonywane są z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia (kamery termowizyjne FLIR).

Usługi świadczone są na terenie całego kraju.

Kontakt:

Pracownia Badań Termowizyjnych
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
ul. Mokra 2, 26-600 Radom
tel/fax: 48 385 11 15, kom. 501 077 646
www.conlex.pl, e-mail: termowizja@conlex.pl