Szkolenia

1. Audytor energetyczny uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

2. Audytor planowania energetycznego

3. Metodologia opracowywania charakterystyki energetycznej budynków

4. Audytor efektywności energetycznej

Ponadto Instytut CON-LEX organizuje szkolenia zamknięte m.in. z zakresu:

energetyki

odnawialnych źródeł energii

recyklingu

klimatyzacji i wentylacji

Szkolenia organizowane są na terenie całego kraju, również jako szkolenia uwzględniające wymagania konkretnej firmy.

Szkolenia realizowane są z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia (kamery termowizyjne FLIR, tablice interaktywne) oraz licencjonowanego oprogramowania (m.in. ARKADIA TERMO, AUDYTOR OZC).

Kontakt:

Pracownia Badań Termowizyjnych
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
ul. Mokra 2, 26-600 Radom
tel/fax: 48 385 11 15, kom. 501 077 646
www.conlex.pl, e-mail: termowizja@conlex.pl