Świadectwa energetyczne

Instytut CON-LEX oferuje  opracowywanie charakterystyki energetycznej budynków (świadectwa energetyczne). Certyfikaty energetyczne wykonywane są dla różnego rodzaju obiektów: 

 • domów jednorodzinnych, 
 • budynków użyteczności publicznej, 
 • szkół, 
 • szpitali, 
 • hal produkcyjnych, 
 • sklepów 
 • lokali użytkowych. 

Usługi świadczone są na terenie całego kraju.

Podstawa prawna

Zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek certyfikacji energetycznej, czyli posiadanie certyfikatu charakterystyki energetycznej dla każdego budynku. Świadectwa obowiązkowe są dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych,  wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych. Jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

Świadectwo energetyczne to dokument  zawierający m.in. informacje takie jak:

 • lokalizacja obiektu 
 • niezbędna wielkość energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji
 • w przypadku budynków niemieszkalnych wielkość energii wykorzystywanej na potrzeby oświetlenia
 • wskaźniki porównawcze
 • uwagi i wskazówki na temat możliwych rozwiązań służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię

Kontakt:

Pracownia Badań Termowizyjnych
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
ul. Mokra 2, 26-600 Radom
tel/fax: 48 385 11 15, kom. 501 077 646
www.conlex.pl, e-mail: termowizja@conlex.pl