Doradztwo energetyczne

Oferta skierowana jest zarówno do inwestorów prywatnych rozpoczynających inwestycje budowlane, jak i do przedsiębiorców i osób decyzyjnych związanych z użytkowaniem obiektów handlowych, przemysłowych i usługowych. 

Zakres usług doradczych:

dobór materiałów budowlanych pod względem ich własności cieplnych właściwego zabezpieczenia budynku przed zimnem

sposób kontrolowania wykonanych prac przez zespoły budowlane i termoizolacyjne

dobór właściwych źródeł ciepła dla indywidualnych potrzeb inwestora

korzystna pod względem redukcji kosztów ogrzewania, orientacja w terenie planowanej inwestycji

właściwe usytuowanie okien oraz przegród szklanych w projektowanym budynku

wszelkie aspekty zapewnienia komfortu cieplnego użytkownikom budynku

Kontakt:

Pracownia Badań Termowizyjnych
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
ul. Mokra 2, 26-600 Radom
tel/fax: 48 385 11 15, kom. 501 077 646
www.conlex.pl, e-mail: termowizja@conlex.pl