Audyty energetyczne

Celem prowadzenia audytów jest zalecenie konkretnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i formalnych wraz z określeniem ich opłacalności dotyczących podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania obiektów budowlanych. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Na podstawie audytu stwierdza się, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze dla inwestora.

Audyt energetyczny budynku powinien zawierać następujące elementy:

inwentaryzację systemu grzewczego, 

ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,

sposoby przeprowadzenia termomodernizacjii budynku,

ocenę opłacalności każdej z metod,

wskazanie, które z metod są optymalne dla audytowanego budynku.

Dzięki przeprowadzonemu audytowi inwestor uzyskuje dane dotyczące kosztu, zysku, czasu zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności dotyczącej termomodernizacji budynku.

Usługi świadczone są na terenie całego kraju.

Kontakt:

Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
Pracownia Badań Termowizyjnych
ul. Mokra 2, 26-600 Radom
tel/fax: 48 385 11 15, kom. 501 077 646
www.conlex.pl, e-mail: termowizja@conlex.pl