Urządzenia Transportu Bliskiego

Instytut CON-LEX prowadzi szkolenia z zakresu obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego  na podstawie programów szkoleń zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego.

 • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + wymiana butli (więcej)
 • Obsługa żurawi przenośnych  ( HDS), przewoźnych, samojezdnych,  stacjonarnych /II Ż/ (więcej)
 • Obsługa podestów ruchomych przejezdnych: wielobieżnych, przewoźnych, samojezdnych (IP) (więcej)
 • Obsługa suwnic: sterowanych z poziomu roboczego (IIS) oraz sterowanych z kabiny (I S) (więcej)
 • Obsługa dźwigów: budowlanych towarowo-osobowych, budowlanych towarowych, towarowych i szpitalnych (więcej)
 • Obsługa pilarek (więcej)
 • Obsługa cięgników sterowanych z poziomu roboczego (IIW) oraz sterowanych z kabiny (I W) (więcej)

pdf

Karty katalogowe szkoleń zostały zapisane w formacie PDF.
W celu wyświetlenia plików w formacie PDF należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader.
Program jest dostępny BEZPŁATNIE.
Program można pobrać ze strony producenta ADOBE. 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, późn. 1321 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 0, poz. 1468)

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. nr 79 póz. 849 z późn. zm.)

Miejsce realizacji: siedziba Instytut przy ul. Granicznej 24 w Radomiu (centrum miasta, 5 minut od dworca PKP/PKS) lub zakład pracy

Organizacja: system popołudniowy/weekendowy/w ciągu dnia

System płatności: opłata jednorazowa/system ratalny

Dodatkowe: 

 • Egzamin państwowy na miejscu
 • Baza noclegowa na miejscu
 • Baza cateringowa na miejscu
 • Bezpłatny parking strzeżony dla uczestników szkoleń 

Instytut CON-LEX oferuje również szkolenia językowe przygotowujące operatorów urządzeń transportu bliskiego do pracy za granicą.

Szkolenia realizowane są w ramach Vocational Language School (Szkoła Języka Zawodowego) – więcej

Sposób złożenia zamówienia:

Wypełnienie i przesłanie na adres Instytutu Formularza zgłoszeniowego (pobierz)

lub inny, wybrany przez Klienta

Kontakt:

Instytut Organizacji i Ochrony Pracy „CON-LEX”
ul. Mokra 2, 26-600 Radom
tel/fax: 48 385 11 15 wew. 25, 501 077 646
www.conlex.pl, e-mail:szkolenia@conlex.pl