Szkolenia

Instytut CON-LEX prowadzi działalność szkoleniową w zakresie organizacji szkoleń zarówno obowiązkowych, jak i doskonalących podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.Nr. 0 poz. 186 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, późn. 1321 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 0, poz. 1468)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. nr 79 póz. 849 z późn. zm.)

Posiadane certyfikaty i uprawnienia do prowadzenia szkoleń

 • Certyfikat Kompetencji Jednostki Edukacyjnej do prowadzenia szkoleń  z dziedziny BHP wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do szkolenia i egzaminowania spawaczy
 • Certyfikacja TÜV Rheinland Polska do szkolenia spawaczy
 • wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
 • wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia
 • uprawnienia do prowadzenia kursów z zakresu obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego (m.in. wózki jezdniowe, suwnice, piły mechaniczne, HDS, żurawie) 
 • uprawnienie do prowadzenia szkoleń dla operatorów maszyn budowlanych wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. 
 • uprawnienia do prowadzenia szkoleń okresowych w dziedzinie BHP w odkrywkowych zakładach górniczych wydane przez Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie 

 

Zakres tematyczny szkoleń

 • BHP (obowiązkowe i doskonalące), w tym szkolenia on-line
 • spawanie (wszystkie stopnie i metody)
 • operatorzy maszyn budowlanych (koparko – ładowarka, koparka jednonaczyniowa)
 • operatorzy urządzeń transportu bliskiego (wózki jezdniowe, suwnice, żurawie, podesty, dźwigi, ciągniki)
 • "zawodowe” podnoszące kwalifikacje (m.in. komputerowe, gastronomiczne, księgowe, księgowo – płacowe, managerskie)

 

Instytut CON-LEX oferuje również szkolenia językowe przygotowujące do pracy za granicą.

Szkolenia realizowane są w ramach Vocational Language School (Szkoła Języka Zawodowego) – więcej

Organizacja:
system popołudniowy/weekendowy/w ciągu dnia

Baza dydaktyczna:

 • zajęcia teoretyczne (sale wykładowe wyposażone  m.in. w tablice poglądowe, tablice interaktywne, projektory multimedialne, podręczniki, laptopy, komputery stacjonarne)
 • zajęcia praktyczne (pracownie komputerowe wyposażone w specjalistyczne, licencjonowane oprogramowanie do projektowania m.in. AutoCad, ArCadia-INTELLICAD, Arcadia-ARCHITEKTURA, szkoleń kadrowo – płacowych i księgowych, m.in. Rachmistrz, Rewizor, Gratyfikant, Ramzes, Symfonia, szkoleń z zakresu gospodarki magazynowej, m.in. Subiekt, Symfonia; 

Instytut dysponuje ponadto pomieszczeniami do prowadzenia szkoleń z zakresu bukieciarstwa, obsługi kas fiskalnych.

W ramach szkoleń z zakresu opieki nad  osobami starszymi, gastronomii Instytut na bieżąco współpracuje z domami opieki oraz zakładami gastronomicznymi.

System płatności:
opłata jednorazowa lub system ratalny

Dodatkowe informacje: 

 • baza noclegowa na miejscu 
 • baza cateringowa na miejscu
 • bezpłatny parking strzeżony dla uczestników szkoleń 

Kontakt:

Instytut Organizacji i Ochrony Pracy „CON-LEX”
ul. Mokra 2, 26-600 Radom
tel/fax: 48 385 11 15 wew. 25, kom. 501 077 646
www.conlex.pl, e-mail:szkolenia@conlex.pl