Promocje

1. Jedno szkolenie – podwójne uprawnienia europejskie (podwójne uprawnienia w cenie jednego)

Uczestnicy szkolenia otrzymują podwójne uprawnienia europejskie umożliwiające podjęcie pracy jako spawacz:

  • certyfikaty / świadectwa Europejskiego Spawacza uznawane w Unii Europejskiej oraz Książkę Spawacza  wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, 

2. Zniżka dla osób bezrobotnych 20%

Warunkiem uzyskania zniżki jest przedstawienie aktualnej decyzji potwierdzającej status osoby bezrobotnej.

Kontakt:

Szkoła Spawania CON-LEX
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy "CON-LEX"
ul. Mokra 2, 26-600 Radom
tel/fax: 48 385 11 15 wew 27 , kom. 501 077 646
www.conlex.pl, e-mail:szkolenia@conlex.pl