AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX zaprasza na studia podyplomowe
"AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ"
organizawane przez:
Wydział Budownictwa i Inżynierii Lądowej
Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 04 marca 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551)

Cel studiów:

przygotowanie uczestników studiów do złożenia egzaminu państwowego na audytora efektywności energetycznej.

Adresaci studiów:

studia adresowane są do osób zamierzających wykonywać audyty efektywności energetycznej i posiadaja wykształcenie wyzsze, tj. ukończyły studia magisterskie o kierunku technicznym.

Absolwenci studiów otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu uprawniające do przystąpienia do egzaminu państwowego i wpisania na listę audytorów efektywności energetycznej prowadzonej przez Urząd Regulacji Energetyki
 • zaświadczenie o ukończonym szkoleniu "Audytor planowania energetycznego" uprawniające do opracowywania planów energetycznych oraz projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowego dla gmin wg. Ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne

Liczba godzin:

186 godzin dydaktycznych (w tym 20% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość – e-learning)

Organizacja zajęć

Przedmioty przewidziane programem studiów prowadzone są zarówno w formie wykładów, jak i warsztatów, laboratoriów oraz zajęć praktycznych z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia dydaktycznego: kamery termowizyjne, tablice interaktywne, programy komputerowe do obliczania efektywności energetycznej, projektory multimedialne.

Zakres tematyczny:

 • Podstawy i zasady auditingu energetycznego
 • Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym
 • Systemy oświetlenia
 • Klimatyzacja i wentylacja
 • Układy grzewcze i parowe
 • Racjonalizacja działania maszyn i urzadzeń energetycznych
 • Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej
 • Racjonalizacja działania pieców przemysłowych
 • Racjonalizacja rurociągowego transportu nośników energii i sieci wymienników
 • Silniki elektryczne i napędy
 • Racjonalizacja gospodarki chłodniczej w przemyśle
 • Racjonalizacja zużycia energii w układach sprężonego powietrza
 • Analiza ekonomiczna w projektach EE
 • Planowanie energetyczne

Organizacja studiów:

Zajęcia praktyczne dotyczą zagadnień m. in. z zakresu działania i obsługi następujących urządzeń: miernik elektryczny, manometr, analizator spalin, urządzenie do diagnozowania odwadniaczy, detektor wycieków, pirometr, termopara.

Koszt:

 • czesne: 3600,00 zł (2 semesrty po 1550,00 zł), istnieje możliwość płatności w ratach

Uwaga!!

 • dla absolwentów Studiów podyplomowych "Audytor energetyczny uprawniony do sporzadzania świadectw energetycznych budynków" zniżka w liczbie godzin 50 oraz w wysokości czesnego 30%, tj do kwoty 2 520,00 PLN
 • dla absolwentów kursów specjalistycznych "Audytor energetyczny uprawniony do sporzadzania świadectw energetycznych budynków" zniżka w ilości 15 godzin oraz w opłacie czesnego o 15%, tj. do kwoty 3 060,00 PLN

Miejsce realizacji studiów podyplomowych:

 • Radom, Lublin, Kraków, Łódź, Kielce, Białystok, Kalisz oraz inne

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

Informacje i zapisy:

Instytut Organizacji i Ochrony Pracy SKU "CON-LEX" Sp. z o.o. w Radomiu
ul. Graniczna 24, 26-600 Radom
tel/fax 48/385-11-15
e-mail: szkolenia@conlex.pl