Studia podyplomowe

Organizatorem studiów jest wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.
Studia prowadzone są na podstawie art. 8 ust. 7 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.):
 
„Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez uczelnię”.
 
Realizowane studia podyplomowe:
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy (studia z certyfikatem TÜV Akademia Polska)  – studia prowadzone na Wydziale Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Audytor uprawniony do sporządzania świadectw energetycznych – studia prowadzone na Wydziale Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy na kierunku inżynieria środowiska

Proponowane studia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning).

Kontakt
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX"
Radom, Mokra 2
tel/fax. 48/385-11-15
e-mail: szkolenia@conlex.pl
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa
i Organizacji Pracy w Radomiu
tel/fax 48 385 11 16
e-mail: podyplomowe@wisbiop.pl