Projekty unijne

Instytut CON-LEX od blisko 10 lat aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Do tej pory Instytut pozyskał na własne cele oraz dla Klientów zewnętrznych ponad 20 mln PLN.

Zakres działalności:
 • analiza potrzeb Klienta w zakresie pozyskania środków unijnych oraz właściwego doboru Programu, w ramach którego możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego UE,
 • przygotowanie wniosku aplikacyjnego (w tym studium wykonalności, biznes planu),
 • analiza wniosku samodzielnie przygotowanego przez Klienta wraz z jego ewentualną korektą,
 • prowadzenie sprawozdawczości i rozliczeń projektu,
 • prowadzenie ewaluacji projektu,
 • prowadzenie monitoringu poprzez wprowadzenie systemu wewnętrznych audytów kontrolnych,
 • najem sal szkoleniowych, w tym pracowni komputerowych na terenie Radomia,
 • organizacja szkoleń, zarówno „miękkich” z zakresu szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi, jak i tych „twardych”, m.in. obsługa wózków jezdniowych, suwnic, spawanie, operatorzy maszyn budowlanych, itp.,
 • organizacja warsztatów z doradcą zawodowym, psychologiem,
 • organizacja cateringu,
 • wynajem sprzętu do szkoleń (laptopy, projektory multimedialne, tablice interaktywne, rzutniki, kamery termowizyjne),
 • wykonanie strony internetowej projektu, 
 • zarządzanie szkoleniami e-learningowymi, 
 • wykonanie szkoleń e-learningowych,
 • wybór Wykonawców w ramach realizowanego projektu – konsultacje, ocena dokumentacji,

Kontakt
Centrum Funduszy Unijnych
Instytut Ochrony i Organizacji Pracy "CON-LEX"
26-600 Radom,ul. Graniczna 24
tel. 048/385-11-15
e-mail: conlex@conlex.pl