Centralne Laboratorium Badawcze  CON-LEX (AB 1070) Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu przyjmie studentów kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy na praktyki studenckie 

Wymagania:

  • znajomość zagadnień z zakresu BHP, zagrożeń czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi na stanowisku pracy
  • znajomość zagadnień z zakresu metrologii (mile widziana)
  • prawo jazdy kat. B
  • dyspozycyjność

Zakres prac:

  • wykonywania badań środowiska pracy
  • kontrola metrologiczna wyposażenia pomiarowego

Oferujemy:

  • odbycie obowiązkowych praktyk studenckich zgodnych z kierunkiem kształcenia
  • udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych
  • możliwość zatrudnienia po ukończeniu praktyk

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie aktualnego CV w Dziekanacie Wydziału Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy WISBIOP w Radomiu przy ul. Mokrej 13/19 lub przesłanie na adres: laboratorium@conlex.pl