BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu zaprasza do udziału bezpłatnych szkoleniach
w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Projekt przewiduje realizację kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego, tj.:

1. Szkolenie „Proekologiczne rozwiązania w przedsiębiorstwie budowlanym.”

Liczba godzi dydaktycznych: 30 godz.

Tematyka szkolenia:

 • systemy grzewcze i elektryczne,
 • systemy oparte na OZE i biopaliwach,
 • zaopatrzenie w wodę,
 • oczyszczanie ścieków,
 • oszczędności energii,
 • przetwarzanie odpadów.

2. Szkolenie „Audyt energetyczny”

Liczba godzi dydaktycznych: 72 godz.

Tematyka szkolenia:

 • podstawy prawne,
 • ocena stanu ochrony cieplnej budynku ,
 • ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę,
 • ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej,
 • ocena instalacji oświetleniowej budynku, 
 • metodyka obliczeń (zajęcia praktyczne),
 • metodyka opracowywania świadectw (zajęcia praktyczne),
 • wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego.

3. Doradztwo dla kadry zarządzającej

Liczba godzin dydaktycznych: 6 godz. dla każdej firmy

Celem doradztwa jest opracowanie (lub aktualizacja) „Planu wdrażania działań proekologicznych” u każdego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie.

Uczestnicy projektu: 

Właściciel, kadra zarządzająca lub pracownik MMŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo) z sektora usług, budownictwa, zakwaterowania i gastronomii oraz z sektora produkcyjnego z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego

Bliższe informacje i zapisy

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
ul. Graniczna 24, 26-600 Radom
tel/fax 48 385 11 15, 501-077-646
e-mail: szkolenia@conlex.pl