TYLKO W WISBIOP BEZPŁATNE STUDIA PODYPLOMOWE W RADOMIU

- ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
- BEZPIECZEŃSTWO W UTRZYMANIU DRÓG

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu jako jedyna uczelnia niepubliczna z Radomia otrzymała dofinansowanie na realizację nowatorskich studiów podyplomowych:

 • „Odnawialne źródła energii” na kierunku inżynieria środowiska,
  oraz
 • „Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg” na kierunku budownictwo.

Spośród ponad 170 wniosków złożonych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju tylko 21 otrzymało dofinansowanie. WISBiOP uplasowała się na 7 miejscu.

Studia podyplomowe „Odnawialne źródła energii”

1. Cel studiów

Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w obszarze pozyskiwania energii słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej oraz biomasy. Absolwenci studiów „Odnawialne źródła energii” będą przygotowani do rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych związanych z wykorzystaniem OZE , będą posiadali wiedzę na temat przepisów prawnych oraz najnowszych technologii w zakresie OZE.

2. Rekrutacja

Zasady:

 • w studiach podyplomowych mogą uczestniczyć osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studia magisterskie, inżynierskie , licencjackie), które są zatrudnione na umowę o pracę oraz ukończyły 45 rok życia (45+),
 • rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych,
 • warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

3. Organizacja studiów

 • I edycja studiów będzie realizowana od października 2013r. do czerwca 2014r. (grupa 15 osobowa),
 • II edycja studiów będzie realizowana od października 2014r. do czerwca 2015r. (grupa 15 osobowa),
 • studia trwają dwa semestry,
 • zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych,
 • program studiów obejmuje 190 godzin, w tym 100 godzin wykładów (55 godzin e-learning + 45 godzin stacjonarnie) oraz 90 godzin zajęć praktycznych (m.in. ćwiczenia laboratoryjne).

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg”

1. Cel studiów

Absolwenci studiów podyplomowych będą posiadali wiedzę z zakresu wykonawstwa oraz utrzymania dróg i ulic, z uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Absolwenci będą posiadali również umiejętności związane z monitorowaniem stanu technicznego dróg i zarządzaniem infrastrukturą związaną z ruchem drogowym.

2. Rekrutacja

Zasady:

 • w studiach podyplomowych mogą uczestniczyć osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studia magisterskie, inżynierskie , licencjackie),
 • rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych,
 • warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

3. Organizacja studiów

 • I edycja studiów będzie realizowana od października 2013r. do czerwca 2014r. (grupa 15 osobowa),
 • II edycja studiów będzie realizowana od października 2014r. do czerwca 2015r. (grupa 15 osobowa),
 • studia trwają dwa semestry,
 • zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych,
 • program studiów obejmuje 190 godzin, w tym 100 godzin wykładów (55 godzin e-learning + 45 godzin stacjonarnie) oraz 90 godzin zajęć praktycznych (m.in. ćwiczenia laboratoryjne).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w studiach podyplomowych prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz przesłanie na adres edukacja@wisbiop.pl, lub fax 48 385 11 16

Zarezerwuj miejsce i wypełnij wstepną deklarację (pobierz)

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 48 384 56 55

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego