O INSTYTUCIE

Instytut Organizacji i Ochrony Pracy „CON-LEX” prowadzi działalność od 1999r.

Zakres działalności Instytutu:

outsourcing w zakresie BHP (obsługa i nadzór)

pomiary środowiska pracy (Akredytacja PCA 1070)

badania materiałów budowlanych

szkolenia w dziedzinie BHP (wstępne, okresowe, doskonalące)

działalność ekspercka w dziedzinie BHP (m.in. ocena ryzyka zawodowego,  przygotowanie oraz aktualizacja instrukcji BHP, PPOŻ, ocena zgodności maszyn z wymaganiami BHP, sporządzanie DTR, audyty wewnętrzne BHP, realizacja zaleceń pokontrolnych PIP, SANEPID)

sporządzanie opinii dla sądów i prokuratur dotyczących wypadków przy pracy związanych m.in. z użytkowaniem maszyn
i urządzeń technicznych

szkolenia z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego (wózki jezdniowe, żurawie, dźwigi, suwnice), obsługi maszyn budowlanych, spawania

szkolenia komputerowe, księgowe oraz inne podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz usprawniających funkcjonowanie organizacji

doradztwo w zakresie prawa pracy

wynajem sal

zarządzanie projektami unijnymi

pośrednictwo pracy

Ponadto w ramach Instytutu działa Centrum Funduszy Unijnych zajmujące się opracowywaniem, realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz przygotowywaniem Instytucji do kontroli zewnętrznych przeprowadzanych przez Instytucje Pośredniczące.

Instytut posiada własne zaplecze dydaktyczno – administracyjne, w tym sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, bogaty zbiór materiałów szkoleniowych z licencją CIOP (Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie), profesjonalnie wyposażone pracownie komputerowe. 

Instytut dysponuje specjalistycznym wyposażeniem do wykonywania badań środowiska pracy.

Wykwalifikowana i doświadczona kadra wykładowców, instruktorów i ekspertów oraz długoletnia współpraca z instytucjami z terenu całego kraju gwarantuje wysoki poziom oferowanych szkoleń i świadczonych usług.