O INSTYTUCIE

Instytut Organizacji i Ochrony Pracy „CON-LEX” prowadzi działalność od 1999r.

Zakres działalności Instytutu:

outsourcing w zakresie BHP (obsługa i nadzór)

pomiary środowiska pracy (Akredytacja PCA 1070)

badania materiałów budowlanych

szkolenia w dziedzinie BHP (wstępne, okresowe, doskonalące)

działalność ekspercka w dziedzinie BHP (m.in. ocena ryzyka zawodowego,  przygotowanie oraz aktualizacja instrukcji BHP, PPOŻ, ocena zgodności maszyn z wymaganiami BHP, sporządzanie DTR, audyty wewnętrzne BHP, realizacja zaleceń pokontrolnych PIP, SANEPID)

sporządzanie opinii dla sądów i prokuratur dotyczących wypadków przy pracy związanych m.in. z użytkowaniem maszyn
i urządzeń technicznych

działalność ekspercka w dziedzinie termowizji (audyty energetyczne, świadectwa charakterystyki energetycznej, pomiary termowizyjne)

szkolenia z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego (wózki jezdniowe, żurawie, dźwigi, suwnice), obsługi maszyn budowlanych, spawania

szkolenia komputerowe, księgowe oraz inne podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz usprawniających funkcjonowanie organizacji

doradztwo w zakresie prawa pracy

wynajem sal

zarządzanie projektami unijnymi

pośrednictwo pracy

Ponadto w ramach Instytutu działa Agencja Zatrudnienia oraz Centrum Funduszy Unijnych zajmujące się opracowywaniem, realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz przygotowywaniem Instytucji do kontroli zewnętrznych przeprowadzanych przez Instytucje Pośredniczące.

Instytut posiada własne zaplecze dydaktyczno – administracyjne, w tym sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, bogaty zbiór materiałów szkoleniowych z licencją CIOP (Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie), profesjonalnie wyposażone pracownie komputerowe. 

Instytut dysponuje specjalistycznym wyposażeniem do wykonywania badań środowiska pracy oraz audytów energetycznych.

Wykwalifikowana i doświadczona kadra wykładowców, instruktorów i ekspertów oraz długoletnia współpraca z instytucjami z terenu całego kraju gwarantuje wysoki poziom oferowanych szkoleń i świadczonych usług.