Laboratorium

Centralne Laboratorium Badawcze CON-LEX posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1070 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

Celem działalności Laboratorium jest:

 • prowadzanie badań i realizacja zakładowego programu badawczego,
 • świadczenie usług pomiarowych czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • ocena higieniczna środowiska pracy (na stanowiskach pracy w zakładach produkcyjnych i usługowych).

Akredytowany zakres badań czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy: 

 • badanie hałasu słyszalnego (ustalonego i nieustalonego) określonego poprzez: poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy, równoważny poziom dźwięku A, maksymalny poziom dźwięku A i szczytowy poziom dźwięku C,
 • badanie środowiska termicznego (zimnego, umiarkowanego, gorącego),
 • badanie oświetlenia elektrycznego określonego poprzez natężenie i równomierność oświetlenia oraz oświetlenia dziennego na zewnątrz i w pomieszczeniach na stanowiskach pracy,
 • badanie ciężkości pracy poprzez wyznaczenie wydatku energetycznego na stanowiskach pracy (metoda wentylacji płuc),
 • badanie natężenia pola elektromagnetycznego,
 • pobieranie próbek powietrza na stanowisku pracy do oznaczenia:

              - pyłów przemysłowych (frakcja wdychalna, frakcja respirabilna),
              - wolnej krystalicznej krzemionki,
              - związków organicznych, nieorganicznych,
              - metali.

 • badanie stężenia pyłów przemysłowych (frakcja wdychalna, frakcja respirabilna),
 • badanie stężenia tlenku węgla, tlenków azotu,
 • badanie hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych,
 • badanie drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne,
 • badanie drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka. 

Akredytowana działalność jest określona w zakresie akredytacji NR AB 1070 (pobierz)

 

Laboratorium wykonuje badania na podstawie instrukcji badawczych i procedury badawczej opartych na polskich normach, normach międzynarodowych i dokumentach równoważnych.

Do wykonywania pomiarów czynników uciążliwych i szkodliwych stosowane są przyrządy pomiarowe posiadające aktualne świadectwa wzorcowania. 

Wyposażenie pomiarowe laboratorium objęte jest programem wzorcowania zewnętrznego i wewnętrznego w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

W Centralnym Laboratorium Badawczym CON-LEX został wdrożony system zarządzania zgodny z normą: PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Nasze atuty

 • profesjonalna obsługa
 • krótkie terminy realizacji badań
 • konkurencyjne ceny
 • realizacja badań na terenie całego kraju

Kontakt

Centralne Laboratorium Badawcze
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy "CON-LEX"
26-600 Radom, ul. Mokra 2
tel. 48/385-11-15 wew. 26
kom.  501 077 553, 504-045-289 (również w godzinach popołudniowych)
e-mail: laboratorium@conlex.pl