Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX Sp. z o.o.
 

26-600 Radom, ul. Mokra 2
tel. 48/385-17-15
tel./fax. 48/385-11-15
kom. 501-077-646

Sekretariat
tel. 48/385-11-15
e-mail: conlex@conlex.pl

Szkolenia
tel. 48/385-11-15 wew. 25
kom. 501 077 646
e-mail: szkolenia@conlex.pl

Pracownia Studiów i Analiz Technicznych BHP
tel. 48/385-11-15 wew. 26
kom. 536-077-455, 504 045 289, 501 077 553
e-mail: bhp@conlex.pl

 

Szkoła Spawania
tel. 48/385-11-15 wew. 27
kom. 501 077 646

Wózki Jezdniowe
tel. 48/385-11-15 wew. 16,25
kom. 501 077 646

Ośrodek Kształcenia Operatorów Maszyn Budowlanych
tel. 48/385-11-15 wew. 25
kom. 501 077 646

l

 

 

Centralne Laboratorium Badawcze CON-LEX
centrala 48/385-11-15
lub 48/385-11-15 wew. 26
kom. 504-045-289, 501 077 553
e-mail: laboratorium@conlex.pl