Szkolenia on-line

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenia obowiązkowe

• Szkolenie okresowe z dziedziny BHP dla pracodawców i innych osób kierujących Pracownikami

• Szkolenie okresowe z dziedziny BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

• Szkolenie okresowe z dziedziny BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

• Szkolenie okresowe z dziedziny BHP dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenia okresowe z dziedziny BHP organizowane są w formie samokształcenia kierowanego zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

Szkolenia doskonalące

• Rola osób odpowiedzialnych za sporządzanie Planu BiOZ na budowach

• Minimalne wymagania w zakresie spełnienia wymagań BHP przy obsłudze maszyn

• Ocena ryzyka zawodowego w zakładzie pracy. Wymagania normy PN-N-18002

• Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia (w tym dla osób prowadzących szkolenia okresowe BHP)

• Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego (dla osób prowadzących instruktaż stanowiskowy BHP w zakładzie pracy) 

2. Systemy zarządzania BHP, ISO

• Auditor wewnętrzny zakładowych systemów zarządzania BHP. Wymagania normy serii PN-N-18000

• Auditor wewnętrzny oceny ryzyka zawodowego Wymagania normy PN-N-18002

• Auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakością Wymagania norm ISO serii 9000.

• Wymagania normy PN-N-18000. Asystent zakładowych systemów zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy

• Wymagania norm ISO serii 9000. Asystent systemu zarządzania jakością

3. Managerskie

• Systemy motywacyjne pracowników

• Efektywna rekrutacja i selekcja

• Zarządzanie czasem pracownika

• Promocja i marketing firmy

• Komunikacja interpersonalna

• Profesjonalna obsługa klienta

• Budowanie zespołu pracowników sprzedaży

• Negocjacje handlowe