Organizacja szkoleń on-line

  1. Zakup/zamówienie danego szkolenia on-line przez Klienta.
  2. Przydzielanie Klientowi konta oraz loginu i hasła.
  3. Uruchomienie przez Instytut szkolenia on-line.
  4. Egzamin on-line w formie testu.
  5. Wysłanie Klientowi zaświadczenia o ukończonym szkoleniu.