E-learning

Instytut „CON-LEX” prowadzi szkolenia z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość m.in. w formie e-learningu.

E-learning jest nowoczesną formą kształcenia pozwalająca nie tylko na oszczędność czasu osoby szkolonej, ale również na znaczne obniżenie kosztów szkolenia.

Proponowane przez Instytut szkolenia realizowane są zgodnie z obowiązującym stanem prawnym:

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.Nr.0 poz. 186 z późn. zm.).

Instytut CON-LEX wdrożył i od kilku lat realizuje program pod nazwą Szkolenia Przez Internet (SPI) 

SPI CON-LEX to:

 • rozbudowana platforma e-learningowa,
 • specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia szkoleń e-learning,
 • niemal 10 – letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość, 
 • wykorzystanie w wybranych szkoleniach syntezatora mowy IVONA, dzięki któremu zapoznanie się  z materiałem edukacyjnym jest znacznie łatwiejsze,
 • szkolenia są budowane z myślą o jak najlepszej funkcjonalności oraz łatwości w nawigacji po nim,
 • doświadczeni i posiadający odpowiednie kwalifikacje Konsultanci i wykładowcy,
 • łatwy w obsłudze dla użytkowników interfejs,
 • integralność systemu z szkoleniami zbudowanymi w standardzie SCORM oraz innymi najpopularniejszymi standardami budowania szkoleń,
 • zapewniona wewnętrzna komunikacja w systemie platformy (czat, forum),
 • elektroniczne ankiety,
 • system elektronicznych egzaminów,
 • system video (możliwość uruchomienia systemu wykładów video),
 • tworzenie ścieżki szkoleniowej,
 • pełne raportowanie o szkoleniach, użytkowniku, wykładowcy,
 • interaktywne tablice,
 • możliwość uruchomienia telemostów. 

Zalety szkoleń e-learningowych

1. Dla uczestników szkoleń:

 • indywidualizacja procesu szkoleniowego poprzez dostosowanie zakresu, tempa i poziomu szkolenia do możliwości uczestnika szkolenia,
 • możliwość nauki w dowolnym czasie i miejscu,
 • egzamin on-line,
 • możliwość powrotu do dowolnego miejsca szkolenia,
 • możliwość przerwania i ponownego powrotu do szkolenia,
 • stały nadzór Konsultanta Merytorycznego oraz Działu Technicznego,
 • redukcja kosztów szkolenia,
 • brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

2. Dla Pracodawców uczestników szkoleń:

 • pełna kontrola szkolonych Pracowników – Pracodawca otrzymuje raporty z postępów w nauce swoich Pracowników,
 • redukcja kosztów szkolenia,
 • brak konieczności zebrania grupy na szkolenie,
 • brak przestojów w zakładzie pracy związanych z udziałem pracowników w szkoleniu prowadzonym w systemie stacjonarnym,
 • wskazanie okresu dostępności szkolenia dla swoich Pracowników,
 • brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Kontakt

Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX”
ul. Mokra 2, 26-600 Radom
tel/fax 48 385 11 15 w 25, kom.501 077 646
e-mail: szkolenia@conlex.pl