Dotacje z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Instytut CON-LEX przygotowuje wnioski o udzielenie dofinansowania projektu w ramach prowadzonego przez ZUS Programu Prewencji Wypadkowej.

W ramach programu przedsiębiorca może ubiegać się o środki na:

  • projekty o charakterze doradczym – zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na opracowanie oceny ryzyka zawodowego, wykonanie badań środowiska pracy, wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
  • projekty inwestycyjne – które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych), związane z zakupem i instalacją osłon, kabin, obudów, tłumików akustycznych, środków ochrony indywidualnej oraz modernizacją linii technologicznej.
  • projekty doradczo – inwestycyjne – łączące wyżej opisane działania.

Dofinansowanie ma charakter bezzwrotny.

Poziom dofinansowania jest zróżnicowany i wynosi nawet do  90% wartości projektu.
O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się wszyscy płatnicy składek.

W przypadku zainteresowania usługą uprzejmie prosimy o kontakt z Instytutem w celu przygotowania dla Państwa pełnej oferty uwzględniającej szczegółowy zakres prac, koszt oraz termin realizacji.

Kadra: 

Osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie BHP, biegli sądowi w zakresie maszyn, zabezpieczeń pożarowych, BHP, rzeczoznawcy GIP ds. ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, czynni pracownicy służby BHP, pomiarowcy wykonujący badania środowiska pracy zatwierdzeni przez Polskie Centrum Akredytacji, pracownicy Straży Pożarnej, Audytorzy wewnętrzni zakładowych systemów zarzadzania BHP, Audytorzy wewnętrzni oceny ryzyka zawodowego

Kontakt:

Pracownia Studiów i Analiz Technicznych BHP
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
26-600 Radom, ul. Graniczna 24
tel. 48/385-11-15 wew. 26, kom. 536-077-455, 501-077-553
e-mail: bhp@conlex.pl

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.bhpzus.pl