Dotacje z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Instytut CON-LEX przygotowuje wnioski o udzielenie dofinansowania projektu w ramach prowadzonego przez ZUS Programu Prewencji Wypadkowej.

W ramach programu przedsiębiorca może ubiegać się o środki na:

  • projekty o charakterze doradczym – zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na opracowanie oceny ryzyka zawodowego, wykonanie badań środowiska pracy, wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
  • projekty inwestycyjne – które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych), związane z zakupem i instalacją osłon, kabin, obudów, tłumików akustycznych, środków ochrony indywidualnej oraz modernizacją linii technologicznej.
  • projekty doradczo – inwestycyjne – łączące wyżej opisane działania.

Dofinansowanie ma charakter bezzwrotny.

Poziom dofinansowania jest zróżnicowany i wynosi nawet do  90% wartości projektu.
O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się wszyscy płatnicy składek.

W przypadku zainteresowania usługą uprzejmie prosimy o kontakt z Instytutem w celu przygotowania dla Państwa pełnej oferty uwzględniającej szczegółowy zakres prac, koszt oraz termin realizacji.

Kadra: 

Osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie BHP, biegli sądowi w zakresie maszyn, zabezpieczeń pożarowych, BHP, rzeczoznawcy GIP ds. ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, czynni pracownicy służby BHP, pomiarowcy wykonujący badania środowiska pracy, pracownicy Straży Pożarnej, Audytorzy wewnętrzni zakładowych systemów zarzadzania BHP, Audytorzy wewnętrzni oceny ryzyka zawodowego

Kontakt:

Pracownia Studiów i Analiz Technicznych BHP
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
26-600 Radom, ul. Mokra 2
tel. 48/385-11-15 wew. 26, kom. 536-077-455, 501-077-553
e-mail: bhp@conlex.pl

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.bhpzus.pl