Agencja Zatrudnienia

Agencja Zatrudnienia Instytutu Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX prowadzi działalność w zakresie (wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia pod numerem 3134):

1. Pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • rekrutacja i selekcja pracowników
 • weryfikacja i ocena kandydatów
 • wypróbowanie pracownika przed zatrudnieniem
 • przeprowadzanie testów psychologicznych w Pracowni Psychologii Pracy
2. Pracy tymczasowej
 • nabór i selekcja odpowiednich pracowników,
 • podpisywanie i obsługa administracyjna umów,
 • wypłata wynagrodzeń,
 • reprezentowanie pracowników przed urzędami administracji państwowej
3. Poradnictwa zawodowego

 • zdiagnozowanie potrzeb i problemów Klienta z zakresu aktywizacji zawodowej
 • wytyczne ścieżki edukacyjnej i zawodowej Klienta
 • stworzenie zawodowego port folio i dokumentów aplikacyjnych
 • przygotowanie do poruszania się po aktualnym rynku pracy
4. Doradztwa personalnego
 • ocena pracowników, określenie braków oraz kierunków rozwoju poszukiwania bezpośrednie kluczowych specjalistów, menedżerów oraz na stanowiska kierownicze
Kontakt
Agencja Zatrudnienia
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy "CON-LEX"
ul. Graniczna 24, 26-600 Radom
tel/fax 48 385 11 15 w 23, kom. 501 077 646